• bizchut

תקנות הנגישות


מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אילן גילאון שהקדישה עשרות שעות של דיונים להתקנת התקנות. בזכות היתה פעילה במיוחד בדיונים על תקנות נגישות השירות ותקנות נגישות חינוך.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)

פירוט התקנות באתר של הנציבות לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות

#נגישות

Recent Posts

See All

פרק הנגישות (פרק ה1) בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998 (תיקון מס' 2 משנת 2005)

פרק הנגישות קובע את החובה להנגיש כל מבנה ציבורי וכל שירות ציבורי במדינת ישראל עד שנת 2021. עוד קובע התיקון איסור על הפליה של אנשים עם מוגבלויות בכניסה למקום ציבורי ובקבלת שירות ציבורי. החוק החדש מורה