• bizchut

בג"ץ 7974/04 פלוני נ' שר הבריאות


עתירה זו מתווה את חקיקת המשנה הנדרשת על מנת להסדיר מסגרת חינוכית ושיקומית לפעוטות אשר בשל מוגבלותם אינם מסוגלים להשתלב במעונות יום רגילים, באופן שיאפשר את מיצוי יכולותיהם. בית המשפט קבע כי על משרד הבריאות להתקין תקנות מכוח חוק מעונות יום שיקומיים כדי לאפשר את השתלבותם המלאה במעונות היום של פעוטות בעלי צרכים רפואיים מיוחדים.

בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט

הודעה

לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן