• bizchut

חוק זכויות נפגעי עבירה, 2001


חוק אשר מסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי הכוללות את הזכות לקבל מידע, לעיין בכתב האישום, להיות נוכח בדיון ולהשמיע את עמדתו לעניין הסדרי טיעון בתיק. בזכות היתה פעילה בהבטחת הזכות להתאמת המידע הניתן לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות.

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירות בהליך פלילי

חוק זכויות נפגעי עבירה

#נגישות

Recent Posts

See All

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אי