• bizchut

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (תיקון 23 משנת 2001)


בעקבות פניות שהגיעו לבזכות על הקשיים עמם מתמודדים דיירים המבקשים להנגיש שטחים משותפים בבנייני מגורים (פתח לבניין, חדר מדרגות) בשל התנגדות שכנים תוקן חוק המקרקעין. התיקון מאפשר לאנשים עם מוגבלות לבצע התאמות נגישות, בתנאים מסוימים, גם ללא הסכמת הדיירים האחרים.

הצעת חוק המקרקעין

חוק המקרקעין (תיקון מס' 23)

#נגישות #דיורבקהילה

Recent Posts

See All

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אי