• bizchut

ב"ע (חיפה) 1103/01 הדס שרם נ' עיריית כרמיאל


תביעה לבי"ד לעבודה בחיפה כנגד הפלייתה של הדס שרם, עו"ס חירשת שעבדה בעיריית כרמיאל 5 שנים, ולאחריהן פוטרה בגין היותה חרשת. זוהי התביעה הראשונה מכוח פרק התעסוקה בחוק שוויון. התיק הסתיים בהסכם פשרה, לפיו הדס חזרה לעבודה מותאמת.

#תעסוקה