• bizchut

ב"ע (חיפה) 1103/01 הדס שרם נ' עיריית כרמיאל


תביעה לבי"ד לעבודה בחיפה כנגד הפלייתה של הדס שרם, עו"ס חירשת שעבדה בעיריית כרמיאל 5 שנים, ולאחריהן פוטרה בגין היותה חרשת. זוהי התביעה הראשונה מכוח פרק התעסוקה בחוק שוויון. התיק הסתיים בהסכם פשרה, לפיו הדס חזרה לעבודה מותאמת.

#תעסוקה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן