• bizchut

חוק שיקום נכי נפש בקהילה, 2000


חוק שהובל על ידי עמותת עוצמה (הורים לאנשים עם מוגבלות נפשית) שמעגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות נפשית לשירותי שיקום בקהילה. החוק כולל את סל השירותים שועדת סל שיקום יכולה לקבוע עבור האדם וכן את מנגנון הגשת הבקשה והגשת ערעור.

הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה

חוק שיקום נכי נפש בקהילה

#בריאותהנפש #דיורבקהילה #תעס

Recent Posts

See All

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אי