• bizchut

בג"ץ 6819/99 ריהאם אבו סלאח נ' משרד החינוך


אי שיבוץ ילדים עם מוגבלות שכלית או נפשית מהחברה הערבית במסגרות חינוכיות מותאמות בשל היעדר כיתות חינוך מיוחד. העתירה נמחקה והבקשה התקבלה.

לקריאת ההחלטה לחצו כאן

#חינוך