• bizchut

ה"פ 448/99 יעל לבבי נ' דוד ילין


עתירה זו בהמשך לימודיה של סטודנטית עם אפילפסיה במסלול חינוך מיוחד. המשיבות הסכימו להמשך לימודיה של העותרת.

#חינוך