• bizchut

1812/96 עפר דוד ואח נ' שר החינוך ואח'


עתירה זו עניינה בעותר חרש, אשר למד במשך 7 שנים במסגרת לימודית שאינה מתאימה ליכולותיו הגבוהות. כתוצאה מכך, הוא ניזוק מבחינה לימודית ונפגעים סיכויו כאדם חרש להשתלב בחברה. העותר יסיים השנה את לימודיו בבית הספר היסודי, ויש חשיבות רבה לשלבו באופן מידי במסגרת המתאימה לו. לבסוף, הצדדים הגיעו לפשרה, לפיה יובא עניינו של העותר בפני וועדת צוות בית הספר, שיבחן אפשרות המשך שילובו.

לקריאת העתירה לחצו כאן

לקריאת תגובת העותרים

#חינוך