• bizchut

333/95 תופחה מוחסן


תיק זה עניינו בעובדת שחלתה בפוליו וכתוצאה מכך שותקה ונעזרת בכסא גלגלים לניידותה, אשר התקבלה לעבודה כפקידת קבלה בקופת חולים. לאחר שהתחלף המנהל האדמניסטרטיבי של המרפאה, העובדת פוטרה עקב נכותה. התיק הסתיים בפשרה. נפסקו 5,000 ₪ ברוטו לטובת התובעת. אף צד לא ויתר על טענותיו.

לקריאת כתב התביעה לחצו כאן

#תעסוקה