• bizchut

333/95 תופחה מוחסן


תיק זה עניינו בעובדת שחלתה בפוליו וכתוצאה מכך שותקה ונעזרת בכסא גלגלים לניידותה, אשר התקבלה לעבודה כפקידת קבלה בקופת חולים. לאחר שהתחלף המנהל האדמניסטרטיבי של המרפאה, העובדת פוטרה עקב נכותה. התיק הסתיים בפשרה. נפסקו 5,000 ₪ ברוטו לטובת התובעת. אף צד לא ויתר על טענותיו.

לקריאת כתב התביעה לחצו כאן

#תעסוקה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן