• bizchut

3173/93 שוקר ואח' נ' שרת העבודה והרווחה ואח'


אי התליית קצבת הניידות וגמלת שירותים לטיפול אישי זו בזו. התקבל תיקון חלקי בהסכם הניידות. המשיבות נתלו ב"טיעון תקציבי" והעתירה נמחקה, עד לקבלת נתונים.

לקריאת העתירה לחצו כאן

#שונות