• bizchut

3173/93 שוקר ואח' נ' שרת העבודה והרווחה ואח'


אי התליית קצבת הניידות וגמלת שירותים לטיפול אישי זו בזו. התקבל תיקון חלקי בהסכם הניידות. המשיבות נתלו ב"טיעון תקציבי" והעתירה נמחקה, עד לקבלת נתונים.

לקריאת העתירה לחצו כאן

#שונות

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן