• bizchut

4496/92 משה אזולאי נ' עיריית טירת הכרמל ואח'


עניינה של עתירה זו בזכותם של העותרים שהם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתחום החינוך, לבקר וללמוד בגן טיפולי, במקום ובתנאים המאפשרים מימוש זכות זו. לבסוף, נתנה הודעה ע"י המדינה כי היא מתחייבת למצוא מתקן הולם תוך זמן נתון.

לקריאת העתירה לחצו כאן

#חינוך