• bizchut

4759/95 ליאת עמיר ואח' נ' שרת העבודה והרווחה ואח'


עניינה של עתירה זו בעותרים נכים ובעלי פיגור שכלי קשה, אשר מתגוררים עם משפחתם. הנ"ל מלווה בנטל כלכלי, פיזי ונפשי קשה, אשר מחייב מציאת מסגרות חוץ ביתיות, כלומר דיור בקהילה.

ניתן צו על תנאי. העתירה נדחתה, אך לבסוף נפתחו שתי הדירות המדוברות.

לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#דיורבקהילה