• bizchut

4759/95 ליאת עמיר ואח' נ' שרת העבודה והרווחה ואח'


עניינה של עתירה זו בעותרים נכים ובעלי פיגור שכלי קשה, אשר מתגוררים עם משפחתם. הנ"ל מלווה בנטל כלכלי, פיזי ונפשי קשה, אשר מחייב מציאת מסגרות חוץ ביתיות, כלומר דיור בקהילה.

ניתן צו על תנאי. העתירה נדחתה, אך לבסוף נפתחו שתי הדירות המדוברות.

לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן

#דיורבקהילה

Recent Posts

See All

הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן