top of page

דורשים לשחרר את כל החטופים, בהם אנשים עם מוגבלות, עכשיו!

קריאה להתערבות בינלאומית
 

בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות בישראל, בשיתוף המרכז לחינוך משפטי קליני והמרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, כתבו ושלחו מכתב עם קריאה לפעולה. המכתב, עליו חתומים 23 ארגונים הפועלים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות, נשלח לארגון הצלב האדום הבינלאומי.
בשיתוף המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית, ובשם מטה פורום המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים, כתב ארגון בזכות מכתב נוסף עם קריאה לפעולה לכתב המיוחד של האו"ם לזכויות אנשים עם מוגבלות בלשכת האו"ם לזכויות אדם. על המכתב חתומים 34 ארגונים הפועלים לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות.
בשני המכתבים הדרישה היא לשחרור מיידי של כל החטופים, ביניהם אנשים עם מוגבלות. עד לשחרורם, קראנו לצלב האדום ולאו"ם לברר היכן הם מוחזקים, ליצור עמם קשר ולהבטיח את ביטחונם ורווחתם, כולל מתן תמיכה רפואית וטיפולית מלאה.

 

מצורפת תגובת ארגון הצלב האדום
והצהרה שפורסמה על ידי הוועדה לזכויות אנשים עם מוגבלות (ועדת ה CRPD) ותגובה משלחת ישראל בז'נבה להצהרה מוועדת ה CRPD.
אנו ממשיכים במאמצים בנושא ונשוב לעדכן.

 

bottom of page