ארכיון חוקים - דיור בקהילה

01/10/2001

בעקבות פניות שהגיעו לבזכות על הקשיים עמם מתמודדים דיירים המבקשים להנגיש שטחים משותפים בבנייני מגורים (פתח לבניין, חדר מדרגות) בשל...

02/10/2000

חוק שהובל על ידי עמותת עוצמה (הורים לאנשים עם מוגבלות נפשית) שמעגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות נפשית לשירותי שיקום בקהילה. החוק כ...

02/10/2000

בעקבות התיקון לחוק הסעד ישנה הנחיה ברורה לוועדות האבחון במשרד הרווחה לבחון מהי מסגרת המגורים המתאימה ביותר לאדם בעל מוגבלות שכלית,...

02/10/1995

סעיף 63א לחוק התכנון והבניה מכיר בדירות מוגנות של אנשים עם מוגבלויות כדירות מגורים רגילות וקובע כי לא נדרש היתר מיוחד לאישור דירת...

Please reload