ארכיון חוקים - נגישות

03/10/2005

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחו...

03/10/2005

פרק הנגישות קובע את החובה להנגיש כל מבנה ציבורי וכל שירות ציבורי במדינת ישראל עד שנת 2021. עוד קובע התיקון איסור על הפליה של אנשים...

03/10/2005

הצעת חוק ממשלתית שהיא פרי עבודה משותפת בין משרד המשפטים לבזכות. החוק מבוסס על נסיון שהצטבר במחלקה הקהילתית של בזכות בעקבות חסמים ב...

03/10/2005

חוק זה הינו תולדה של מאבק משותף של בזכות עם ארגוני חירשים ולקויי שמיעה. החוק מסדיר באופן הדרגתי את החובה ללוות בכתוביות ובשפת סימנ...

01/10/2001

חוק אשר מסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי הכוללות את הזכות לקבל מידע, לעיין בכתב האישום, להיות נוכח בדיון ולהשמיע את...

01/10/2001

בעקבות פניות שהגיעו לבזכות על הקשיים עמם מתמודדים דיירים המבקשים להנגיש שטחים משותפים בבנייני מגורים (פתח לבניין, חדר מדרגות) בשל...

02/10/2000

בעקבות עתירה לבג"ץ כנגד אי הנגשת קלפיות לאנשים עם מוגבלות קודם שינוי של החוק שמאפשר לאנשים עם מוגבלות להצביע במעטפה כפולה בכל קלפי...

Please reload