ארכיון חוקים - בריאות הנפש

04/10/2004

הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב קידמו את תיקון לחוק טיפול בחולי נפש המעגן את הזכות לייצוג משפטי בועדות פסיכיאטריות המחליטות...

02/10/2000

חוק שהובל על ידי עמותת עוצמה (הורים לאנשים עם מוגבלות נפשית) שמעגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות נפשית לשירותי שיקום בקהילה. החוק כ...

Please reload