ארכיון חוקים - תעסוקה

01/10/2007

חוק שנועד לעודד יציאה של אנשים עם מוגבלות בתפקוד נמוך ממרכזי יום ומפעלים מוגנים אל שילוב בשוק העבודה. החוק מתייחס לאנשים שיכולת הת...

01/10/2002

עד להתקנת תקנות אלו אנשים עם מוגבלות מורכבת היו במפעלים מוגנים או משולבים במקומות עבודה ללא יחסי עובד-מעביד עם הסדרים מגוונים שכלל...

Please reload