ארכיון פסקי דין - שונות

01/10/2015

בג"ץ מטעם אנשים עם מוגבלות פיזית המתגוררים במסגרות דיור של הרווחה אשר אינם מקבלים אביזרי עזר ושיקום (כסאות גלגלים, הליכונים וכו')...

01/10/2015

תביעה מכוח חוק שוויון בגין הפליית אדם במתן שירות ציבורי. הוגשה בקשה להישמע מכוח חוק שוויון. 

כתב התביעה
סיכומי המבקשת
פסק הדין

01/10/2014

העותר נחבל בתאונת דרכים בחבלה רב מערכתית, ומצבו הלך והתדרדר. בית המשפט לענייני משפחה הורה על תוכנית טיפולית עבורו והוא החל להשתלב...

01/10/2014

עניינה של עתירה זו בזכות להורות של בני זוג עם מוגבלות נפשית. 

01/10/2014

תביעה ייצוגית כנגד חברות הביטוח על כך שהם מפלים אנשים עם מוגבלות ושוללים מהם את הזכות לקבל שירותי ביטוח שונים (ביטוח חיים, ביטוח נ...

01/10/2012

בעתירה זו נדרש הביטוח הלאומי להסביר מדוע אין מתורגמן מקצועי לשפות עברית-ערבית בוועדות הפועלות ליד הביטוח הלאומי לגבי תביעות של תוש...

03/10/2011

מדובר בערעור בעניין זכותם של אנשים עם מוגבלות לשיוויון זכויות באשר למימוש זכות לקבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק האזרחות וכן לקבל אשרת...

03/10/2011

המערער ביקש כי יכירו בו כחבר קיבוץ. 'בזכות' ביקשה להצטרף לדיון כידיד בית המשפט, כדי לעמוד על זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון זכו...

01/10/2007

עתירה זו עוסקת בהקמת ועדות ערר בהתאם לחוק שיקום נכי נפש בקהילה. 

Please reload