ארכיון פסקי דין - חינוך

15/06/2020

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היו...

01/09/2015

עניינה של עתירה זו בזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים להסעה, אשר זכותם זו מוכרת בחוק, אך הוחרגה בחוזר מנכ"ל.  

01/09/2011

עתירה להנגשת ספרי לימוד וחומרי לימוד לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה במערכת החינוך. הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם וניתן להן תוקף של פסק...

01/09/2011

עתירה על הזכות של ילדים חולים עם צרכים מיוחדים הנמצאים במהלך חלק ניכר מהשנה בביתם לקבל שירותי חינוך מיוחד בבית. 
בית המשפט המחוזי...

01/06/2011

עתירה על הזכות של ילדים חולים עם צרכים מיוחדים הנמצאים במהלך חלק ניכר מהשנה בביתם לקבל שירותי חינוך מיוחד בבית. בית המשפט המחוזי ק...

01/09/2009

עתירה פרטנית בדבר הזכות לסייעת רפואית פרטנית לתלמידה עם צרכים מיוחדים המשולבת בחינוך הרגיל. 

העתירה
פסק הדין
 

06/06/2008

עתירה פרטנית אשר הוגשה על ידי הקליניקה של המכללה למשפט ועסקים ברמת גן עסקה בשיבוץ ילד עם צרכים מיוחדים במסגרת מתאימה. 

09/06/2007

עתירה שעניינה הפליה בתקצוב השילוב ביחס למסגרות חינוך מיוחד. בעקבות העתירה הוקמה ועדת דורנר. 

לקריאת פסק הדין לחצו כאן
 

01/06/2007

עתירה שעניינה תקציב החינוך לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגילות, אי החלת פרק ד'1 לחוק החינוך המיוחד (פרק הש...

03/06/2004

העותרת נולדה עם מוגבלויות המונעות ממנה להשתתף במסגרת חינוכית מחוץ לביתה. בהגיעה לגיל 3 הכירה ועדת השמה לפי חוק חינוך מיוחד בזכאותה...

Please reload