ארכיון פסקי דין - נגישות

01/09/2016

עתירה על אי הנגשת שירותי תחבורה ציבורית במזרח ירושלים ובתוך כך קוי אוטובוס, תחנות אוטובוס ותחנות מרכזיות. 

01/09/2008

עתירה כנגד משרדי הממשלה על אי התקנת תקנות הנגישות על ידי משרדי הממשלה השונים.  

לקריאת העתירה לחצו כאן
לקריאת פסק הדין לחצו כאן

03/09/2007

תביעה ייצוגית נגד 'אגד' ו'דן' בגין הפרת חובות הנגישות לנוסעים עיוורים ולקויי ראיה.  אושר הסדר הפשרה וניתן לו תוקף של פסק דין.

לקריא...

04/09/2000

עתירה כנגד אי התקנת תקנות נגישות תחבורה ציבורית וכנגד הצטיידות באוטובוסים לא נגישים, וכן בקשה לצו מניעה כנגד אוטובוסים לא נגישים....

01/09/1999

עניינה של עתירה זו באי נגישותן של קלפיות בירושלים - בחירות לכנסת ולרשות המועצה. העתירה נדחתה, משום שהתקבל בכנסת חוק שמאפשר הצבעה ב...

01/09/1998

עניינה של עתירה זו היא בבקשה להנפיק לקלפיות שנקבעו בחוק קלפיות-נכים מעטפות כפולות שתאפשרנה לנכים שבאזורם אין קלפיות להצביע. העתירה...

01/06/1996

עתירה תקדימית בדבר החובה של בית הספר להיות נגיש (לרבות התקנת שירותים נגישים) לילד עם מוגבלות פיזית. פסק הדין כולל אמירות עקרוניות...

04/09/1995

העתירה עוסקת ביישום חוק הקלות לחרש. 
בהסכמת הצדדים נמחקה העתירה, לאחר שהמשיבה החלה בשידור חדשות בליווי תרגום לשפת הסימנים.

לקריאת ה...

01/09/1994

עתירה זו עניינה בקביעת כללים המעגנים את סוגי התוכניות והשידורים בעברית ובערבית, אשר בהם יהיו כתוביות וכן תוכנית חדשות שבועית אחת ל...

Please reload