ארכיון פסקי דין - תעסוקה

13/09/2018

תביעה בבית הדין לעבודה כנגד מד"א על הפליה בקבלה לעבודה של נהג אמבולנס קטוע יד אשר התנדב כנהג אמבולנס במד"א. 

13/09/2018

תביעה בבי"ד לעבודה בבאר שבע - הפליית אדם עם מוגבלות פיסית בעבודה בעיריית ערד 

02/09/2013

תביעה שהוגשה על ידי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית על הפליית אדם עיוור בקבלה לעבודה בשל סירוב לבצע התאמות. נ...

01/09/2011

תביעה כנגד פיטוריה של עובדת משרד ראש הממשלה מיד לאחר אשפוז פסיכיאטרי בשל מוגבלותה הנפשית.  

כתב התביעה
פסק הדין
 

01/09/2010

דרישה למתן שירותי סל שיקום ובראש ובראשונה שירותי תעסוקה לאנשים עם מוגבלות נפשית המתגוררים במגורים טיפוליים. ההסכמות בין הצדדים יית...

01/09/2009

דובר על הפליה פסולה על רקע גיל. תביעה זו עוסקת בשינוי ההסכם הקיבוצי לעניין הסדר פנסיוני צו ההרחבה לעניין הגיל. ביה"ד דחה תביעות נג...

03/09/2001

תביעה לבי"ד לעבודה בחיפה כנגד הפלייתה של הדס שרם, עו"ס חירשת שעבדה בעיריית כרמיאל 5 שנים, ולאחריהן פוטרה בגין היותה חרשת. זוהי התב...

04/09/2000

הצטרפות כידיד בית המשפט בתיק הפליה של שוטר עם מוגבלות פיזית. 

02/09/1996

עניינה של עתירה זו באי מתן רישיון טיס. העתירה נמחקה ב- 1999. 

04/09/1995

תיק זה עניינו בעובדת שחלתה בפוליו וכתוצאה מכך שותקה ונעזרת בכסא גלגלים לניידותה, אשר התקבלה לעבודה כפקידת קבלה בקופת חולים. לאחר ש...

Please reload