הרפורמה בחינוך מיוחד מגיעה לבג"צ

עו"ד אביבית ברקאי אהרונוף, מבזכות ועו"ד הרן רייכמן, מנחה הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה הגישו היום עתירה כנגד משרדי החינוך והאוצר בשם עמותות בזכות, אופק לילדינו, איל"ן, אלו"ט, אקדם, אקים ישראל, ביחד, בית איזי שפירא וחברים בנגב. העתירה הוגשה על רקע הפרות חמורות של הוראות חוק חינוך מיוחד על ידי משרד החינוך המונעות מתלמידים עם מוגבלות לקבל זכאות לשירותי חינוך מיוחדים וכפועל יוצא לפגיעה משמעותית בזכויותיהם. חוק חינוך מיוחד תוקן ביולי 2018 אשר במרכזו הקמת מנגנון הקובע זכאות לשירותי חינוך בו יש רוב לנציגי משרד החינוך לצורך קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים והיקפם. בעוד שמשרד החינוך הצהיר כי התיקון נועד לקדם את שילובם של תלמידים במערכת החינוך, ההנחיות בפועל לוועדו