מדרגות הזכוכית - דו"ח לקידום מעמדן של נשים עם מוגבלות

נשים עם מוגבלויות, בארץ כמו גם ברחבי העולם, נאלצות להתמודד עם "אפליה כפולה" אותה הן חוות בשל היותן נשים ובשל מוגבלותן, אפליה אשר באה לידי ביטוי בתחומי חיים שונים ורבים. כך עולה מדו"ח חדש המתפרסם לרגל יום האישה הבינלאומי (8.3). הדו"ח נערך על ידי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטת בר-אילן, ארגון בזכות, וקרן משפחת רודרמן בשיתוף עם קרן קאהן, מתן ופרס בראשית. הדוח מבוסס על שני רכיבי מחקר: סקר השוואתי בקרב נשים וגברים עם מוגבלויות לגבי מידת השתלבותם בארבעה עשר תחומי חיים וריאיונות עומק שנערכו עם 32 נשים עם מוגבלויות. דו"ח זה מסכם פרויקט מחקר בן כשנתיים המציג את אותה "אפליה כפולה" כפי שהיא באה לידי ביטוי בארבעה תחומי חיים עיקריים: בריאות, מיניות זוגיות ודימוי גוף, משפחה והורות, ופגיעוּת.