מה הבעיה שלך?

אז מה הבעיה שלך? על השאלה הזו אנחנו רוצים לענות. חייהם של אנשים עם מוגבלות רצופים בחסמים בירוקרטיים, פיזיים וחברתיים. חסמים אלה שוללים את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לשוויון, לכבוד, לחירות, ופוגעים באיכות החיים שלהם. בימים אלה ארגון בזכות יוצא בסקר גדול, אשר בפעם הראשונה בישראל ימפה את החסמים המרכזיים הניצבים בפני אנשים עם מוגבלות. תוצאות הסקר יועברו למקבלי החלטות בכנסת ובממשלה, במטרה לכוון את המדיניות לתחומים שמטרידים אנשים עם מוגבלות. תוצאות הסקר יעזרו גם לנו, בארגון בזכות, להתמקד בתחומים שחשובים לכם. זו הזדמנות להודות מקרב לב לכל מי שמלווה אותנו בדרך חשובה זו בהתנדבות מלאה: חברת מקינזי ישראל, ד"ר גלי סמבירא וחברת הסקרים "מודוס". למה כדאי לי למלא את השאלון? זוהי הזדמנות להשפיע! ככל שיותר