אמנת האו"ם

אמנם האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות משנת 2006 אותה אישררה מדינת ישראל ב-2012, מסמלת שינוי מהותי ביחס החברה כלפי אנשים עם מוגבלות. עקרונותיה של האמנה: ההכללה וההשתלבות בחברה, מתן שירותים התואמים את צרכיו של האדם בהתאם לתפקודו, וקבלת החלטות על ידי האדם עם המוגבלות עצמו הינם עקרונות יסוד המבטאים את התפיסה הרואה באדם עם המוגבלות שווה ערך לאדם ללא מוגבלות. האמנה שמה דגש על מעורבותה של החברה האזרחית בכל תהליכי יישום האמנה ובתהליכי הפיקוח על יישומה, כחלק בלתי נפרד מעקרונותיה. שיתוף אנשים עם מוגבלות ושיתוף ארגונים מייצגים הוא קריטי בכל תהליך, יוזמה או דבר חקיקה הנוגעים לאנשים עם מוגבלות באופן ישיר או עקיף. בזכות היתה פעילה בדיונים באו"ם לגיבוש האמנה ותרמה תרומה ייחודית לעיגון הזכות להלי