סינגור עצמי

בישראל חיים כ-40,000 אנשים עם מוגבלות שכלית. למרות שמדובר בקבוצה משמעותית וחשובה אין להם כיום ארגון סנגור עצמי ומקומם נפקד ממרבית דיוני המדיניות שנוגעים לעניינם. זוהי קבוצת המיעוט היחידה בישראל בכלל ובעולם המוגבלויות בפרט שאין לה ארגון סנגור עצמי. בזכות פעיל מתחילת שנות ה-2000 בקידום סנגור עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית. פעלנו באמצעות קורסי סנגור עצמי בבתי ספר לחינוך מיוחד, בפיתוח מערכי שיעור, בשילוב אנשים עם מוגבלות שכלית בפעילות הציבורית של בזכות. בשנת 2009 בסיוע ובמימון ארגון MIUSA התארחנו, אדם עם מוגבלות שכלית ועובדת ארגון בזכות בארגון full accese במדינת אורגון בארה"ב, שם נחשפנו לארגוני סנגור שהוקמו על ידי אנשים עם מוגבלות שכלית, ולפעילי זכויות אדם בולטים ומרשימים עם מוגבלות שכלית. בעקבו