סיכום שנת 2017

את סיכום 2017 בחרנו לפתוח בסיפורו של דן זאבי. לדן מוגבלות שכלית וצרכים סיעודיים מורכבים המחייבים השגחה צמודה. מדינת ישראל הציעה לו מגורים במוסד בלבד. לאחר מאבק של 7 שנים, השגנו הכרה תקדימית של משרד הרווחה בזכותו לדיור בקהילה. בישראל של 2017 זה עדיין הישג נדיר –שהשירות מותאם לאדם. דוח סיכום פעילות לשנת 2017 דוח סיכום פעילות לשנת 2017 באנגלית