מודל תמיכה בקבלת החלטות

בזכות שמחה להציג את החוברת הראשונה בעברית המוקדשת כולה לנושא של קבלת החלטות נתמכת. בלב החוברת מוצג מודל שפותח על ידי בזכות בליווי ועדה מייעצת שמציג את הקוים המנחים לשירות תמיכה בקבלת החלטות. המודל מבוסס על פיילוט ‘סעיף 12’ של בזכות שהוא הפיילוט הראשון בישראל בנושא תמיכה בקבלת החלטות. עוד כוללת החוברת שבעה נספחים היכולים לתת מבוא למתעניינים בתחום לנושא של תמיכה בקבלת החלטות כחלופה לאפוטרופסות מזויות שונות. הנספחים כוללים הסבר על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות המתוקן משנת 2016, התייחסות לאוכלוסיות שונות כגון תיאור הנעשה בבתי הדין השרעיים ובחינת התאמת המודל לאזרחים ותיקים. עוד כולל המודל את המאמר שפורסם במהלך 2015 על קידום חלופות לאפוטרופסות בישראל ובעולם וכן שלושה נספחים המוקדשים כולם לפירוט

ת"א 45868-06-16 רבינוביץ נ' בית חולים ממשלתי שער מנשה ואח', "בזכות" הצטרפה כי

עניינה של תובענה זו לשחרר את המבקש, גבר בן 32 המאושפז במחלקה לבטחון מירבי בבית החולים שער מנשה, מהשמתו הממושכת בחדר בידוד. המבקש הושם מזה חודשיים ברצף בחדר בידוד, וזאת מיד לאחר שנקשר בארבע גפיים במיטת קשירה במחחלקה, במשך לכל הפחות חודש שלם. כל אלה על פי החלטת צוות בית החולים, מכוח סעיף 34 לחוק טיפול בחולי נפש, התנש"א – 1991. בית המשפט קבע כי לשחרר המבקש לאלתר מחדר הבידוד. אין בכך כדי למנוע מהמשיבים, אם ימצאו לנכון לעשות זאת על פי הפרקטיקה הרפואית הראויה, לשלוח את המבקש לבידוד לפי הוראה בכתב לזמן מוגבל, על פי אינדיקציות מתאימות לכך שהמבקש מסוכן לזולתו, כפי שנטען, ושאין דרך אחרת להפיג את הסכנה מלבד בידודו של המבקש. בקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט החלטת בית המשפט #אשפוזפסיכיאטרי