דוח שוברים קשירה

בעקבות מאות דיווחים שהגיעו אל ארגון בזכות, ומחקר שערכנו, חושף בזכות את הנתון שאף אחד במערכת לא רצה לראות: על פי נתונים שנמסרו ממשרד הבריאות עצמו, אנו מעריכים שאחד מארבעה מטופלים נקשר במהלך האשפוז הפסיכיאטרי. כ-4,000 איש בכל שנה. זהו נתון קשה ומטריד מאוד, וככל הנראה גבוה מאוד יחסית לנעשה במדינות מערביות אחרות. בדוח בזכות נפרשת תמונה קשה: אנשים מגיעים לקבל טיפול, למצוא נחמה ואמפתיה ומוצאים עצמם נקשרים למשל שעות, חלקם אף ימים, רבים כמה פעמים במהלך אשפוז אחד. בישראל התרחשו בעבר מקרי מוות כתוצאה מהאקט הכוחני והמסוכן הזה. אנשים מדווחים על פציעות ועל נזקים נפשיים, כגון טראומה. קשירה היא אקט מבזה, המהווה פגיעה חמורה בכבוד האדם. 70% ממשתתפי משאל שערך בזכות, מספרים שהרגישו השפלה. יותר ממחצית סיפרו ש