פותחים דלת לזכויות

חוברת מידע על אפשרויות דיור מוגן בקהילה לאנשים עם מוגבלות חוברת מידע על דיור עצמאי בקהילה לאנשים עם מוגבלות #דיורבקהילה #שונות

בואו נפתח את זה

דו"ח זה מתאר את תמונת המצב בישראל 2014 בהתייחס לזכויותיהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות החיים כיום במוסדות וסוקר את תנאי החיים וכן את הפרות זכויות אדם שהתרחשו בהם. הדו"ח מסכם את פעילותו של ארגון 'בזכות', בשנים האחרונות במאבקו לעבור ממיסוד לקהילה, וסוקר את הרקע ההיסטורי והמושגי העומד בבסיס תנועת האל-מיסוד בעולם. הדו"ח קורא לממשלה לפעול: לקידום הזכות לחיי קהילה ופיתוח מעני דיור מותאמים בה, לכל אדם; לסגירה הדרגתית של מוסדות ושינוי ברירת המחדל הממשלתית ממיסוד לקהילה; ולהבטחת כבוד האדם וזכויות הדיירים המתגוררים במוסדות ובמסגרות דיור מוגנות. דוח בואו נפתח את זה | אנשים עם מוגבלות במוסדות, תמונת מצב #אלמיסוד #דיורבקהילה

סיכום שנת 2014

לאחרונה התבשרנו על החלטת העמותה למשפט ציבורי להעניק לארגון בזכות את פרס גורני לארגון זכויות אדם לשנת 2014. הפרס ניתן לנו לאור פעילות רבת שנים, בתחומי המשפט ובזירה הציבורית, בדגש על פעילותינו בשנה האחרונה. מתן הפרס מהווה הכרה שלא תמיד ברורה מאליה, בזכויות האדם של אנשים עם מוגבלות, במעמדם החברתי והמשפטי כאזרחים שווי זכויות, בתפיסות של שוויון, הכללה, אוטונומיה ועצמאות ובחשיבות הזכויות החברתיות לחינוך, לדיור, לבריאות ולתעסוקה. אנחנו גאים ומתכבדים להיות חתני הפרס לשנה זו. כפי שתראו בדו"ח זה לשנת 2014, פעלנו השנה ביתר שאת להגיע דווקא לקבוצות בקרב קהילת המוגבלות, שקולן מושתק וכמעט שאינו מיוצג בשיח הציבורי, המשפטי והחברתי בישראל: אנשים עם תחלואה כפולה, אנשים תחת אפוטרופסות, דיירי מוסדות, ילדים, אנש