סיכום שנת 2013

השנה בחרנו לשים במרכז 10 הישגים משמעותיים במיוחד. דוח סיכום פעילות שנת 2013