המוגבלים בזכותם

דו"ח מדיניות והמלצות בנושא של זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות במזרח ירושלים דו"ח מדיניות והמלצות באנגלית בנושא של זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות במזרח ירושלים #שונות