א"פ 23319/11/13 היועץ המשפטי לממשלה ע"י הלשה המשפטית משרד הרווחה והשירותים החברתיים נגד עמ

בקשה של אישה עם מוגבלות שכלית לבטל את המינוי של תאגיד אפוטרופוס עליה על אף הצורך שלה בתמיכה אינטנסיבית בכדי לקבל החלטות. לקריאת הסיכומים מטעם המשיבה לחצו כאן לקריאת ההחלטה

סעש (ת"א) 46240/06/13 הישאם חושאן נ' מדגם ייעוץ ומחקר

תביעה שהוגשה על ידי הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות באוניברסיטה העברית על הפליית אדם עיוור בקבלה לעבודה בשל סירוב לבצע התאמות. נפסק כי התובע זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק, לפי חוק השוויון. כתב הגנה כתב התביעה פסק הדין #תעסוקה