בג"ץ 8031/12 המוקד להגנת הפרט נ' מנכ"ל הביטוח הלאומי

בעתירה זו נדרש הביטוח הלאומי להסביר מדוע אין מתורגמן מקצועי לשפות עברית-ערבית בוועדות הפועלות ליד הביטוח הלאומי לגבי תביעות של תושבי מזרח ירושלים לקצבאות נכות. ארגון בזכות הצטרף כידיד בית המשפט. הביטוח הלאומי השיב כי הוחלט להעסיק מתורגמנים כנדרש תוך 6 חודשים, אם יודיעו התובעים כי הם מעוניינים בכך. משכך, העתירה התייתרה. העתירה #שונות