בג"ץ 11 קונסטנטין גרנובסקי נ' שר הפנים, "בזכות" הצטרפה כידיד בית המשפט

מדובר בערעור בעניין זכותם של אנשים עם מוגבלות לשיוויון זכויות באשר למימוש זכות לקבלת אזרחות ישראלית מכוח חוק האזרחות וכן לקבל אשרת עולה מכוח חוק השבות, על כל הזכויות הנלוות לכך, לרבות הזכות לבריאות. וכן, באיסור הפליה על רקע בקבלת אזרחות על רקע מוגבלות. #שונות

עמ"נ (י-ם) 27330-01-11 בזכות נ' אסף מרקר

המערער ביקש כי יכירו בו כחבר קיבוץ. 'בזכות' ביקשה להצטרף לדיון כידיד בית המשפט, כדי לעמוד על זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון זכויות בתנאי קבלה כחברי קיבוץ מן המניין וכן על איסור הפלייתם בקבלה לחברות על רקע מוגבלותם. הבקשה נדחתה מהטעם שהמערער יוכל להתקבל כחבר קיבוץ בהליך הקבוע בתקנון, לכאורה כאדם 'רגיל'. #שונות