בג"ץ 8536/11 בזכות נ' משרד החינוך

עתירה להנגשת ספרי לימוד וחומרי לימוד לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה במערכת החינוך. הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם וניתן להן תוקף של פסק דין. העתירה פסק הדין #חינוך

ס"ע (ת"א) 8965-07-11 פלונית נ' מדינת ישראל

עתירה על הזכות של ילדים חולים עם צרכים מיוחדים הנמצאים במהלך חלק ניכר מהשנה בביתם לקבל שירותי חינוך מיוחד בבית. בית המשפט המחוזי קבע כי העותרת זכאית לקבל בביתה בשינויים המחייבים את סל שירותי החינוך כפי שנקבע בחוק לחינוך מיוחד, בהתאם למגבלותיה ולצרכיה, ובהתאם לתוכנית הלימודים הקבועה במסגרת החינוך שאליה שובצה ע"י ועדת ההשמה. הוגש ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי, כאשר לבסוף הצדדים הגיעו לפשרה, ובית משפט העליון נתן תוקף להסכם הפשרה. העתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי פסק הדין של בית המשפט המחוזי פסק הדין של בית המשפט העליון #חינוך

בג"ץ 2815/11 בזכות נ' משרד הבריאות

בעקבות חשיפת הזנחה והתעללות במוסד אילנית, הגישה "בזכות" עתירה להפסקת ההתקשרות של משרד הבריאות עם מוסד אילנית וכן בקשה להתיר ל"בזכות" לקיים ביקורות פתע במקום. פסק הדין #אלמיסוד