חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), 2007

חוק שנועד לעודד יציאה של אנשים עם מוגבלות בתפקוד נמוך ממרכזי יום ומפעלים מוגנים אל שילוב בשוק העבודה. החוק מתייחס לאנשים שיכולת התעסוקה שלהם נמוכה מ-20% ביחס לעובד ללא מוגבלות ומגדיר את הזכויות שלהם כמשתקמים ללא יחסי עובד-מעביד. חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה) (תיקון) #תעסוקה

ע"פ 4909/07 עידה בלאל נ' מדינת ישראל

אדם ביצע שוד, והודה בכך, טען כי הוא סובל מפיגור שכלי קל והוא נגרר אחר אנשים עם נטיות עברייניות, וכן מטופל ע"י פסיכולוג קליני. לכן, מבקש ביטול מאסר. מתסקיר שירות המבחן עולה כי עובר שינוי משמעותי באורח חייו, אשר עלול להיקטע אם ישב במאסר. הערעור נדחה והמשיב ירצה מאסר. לקריאת פסק הדין לחצו כאן #כשרותמשפטית