בג"ץ 5777/05 בזכות נ' שר הבריאות

עתירה בדרישה ליישם את הרפורמה בבריאות הנפש ולכלול שירותי בריאות הנפש בחוק ביטוח בריאות ממלכתי כך שהאחריות על מתן השירותים תעבור לקופות החולים. לקריאת צו על תנאי לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן #שונות

תקנות הנגישות

מאז 2005 החל הליך ממושך בכנסת שנמשך מעל 10 שנים של התקנת כ-24 קבצי תקנות באחריות כ-10 משרדי ממשלה שונים, כולם מכוח פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לשם כך הוקמה תת-ועדה בראשות חה"כ אילן גילאון שהקדישה עשרות שעות של דיונים להתקנת התקנות. בזכות היתה פעילה במיוחד בדיונים על תקנות נגישות השירות ותקנות נגישות חינוך. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) פירוט התקנות באתר של הנציבות לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות #נגישות

פרק הנגישות (פרק ה1) בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 1998 (תיקון מס' 2 משנת 2005)

פרק הנגישות קובע את החובה להנגיש כל מבנה ציבורי וכל שירות ציבורי במדינת ישראל עד שנת 2021. עוד קובע התיקון איסור על הפליה של אנשים עם מוגבלויות בכניסה למקום ציבורי ובקבלת שירות ציבורי. החוק החדש מורה על התקנת מעל 20 קבצי תקנות בנושאים שונים שנוגעים כולם להנגשה (מבנה ציבורי קיים, מבנה חדש, נגישות לשירות, נגישות שירותי בריאות, מוסדות חינוך והשכלה, חוזי ביטוח, חירום ובטחון ועוד). החוק מגדיר מקצוע חדש – מורשי נגישות וקובע סמכויות אכיפה לנציבות. הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) #נגישות

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), 2005

הצעת חוק ממשלתית שהיא פרי עבודה משותפת בין משרד המשפטים לבזכות. החוק מבוסס על נסיון שהצטבר במחלקה הקהילתית של בזכות בעקבות חסמים בהגשת כתבי אישום וניהול תיקים בבית משפט כאשר אחד מבעלי הדין היה אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית. החוק מסדיר את ההנגשה של הליכים פליליים החל מהחקירה המשטרתית וכלה בהליכים בבית המשפט. החוק הישראלי היה ראשון מסוגו בעולם ובהשראתו נוסח סעיף 13 לאמנת האו"ם שמכיר בזכות לנגישות לצדק. הצעת חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) #נגישות #נגישותלצדק

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), 2005

חוק זה הינו תולדה של מאבק משותף של בזכות עם ארגוני חירשים ולקויי שמיעה. החוק מסדיר באופן הדרגתי את החובה ללוות בכתוביות ובשפת סימנים שידורי טלויזיה. הצעת חוק כתוביות ושפת סימנים בשידורי טלוויזיה חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) #נגישות