בג"ץ 7974/04 פלוני נ' שר הבריאות

עתירה זו מתווה את חקיקת המשנה הנדרשת על מנת להסדיר מסגרת חינוכית ושיקומית לפעוטות אשר בשל מוגבלותם אינם מסוגלים להשתלב במעונות יום רגילים, באופן שיאפשר את מיצוי יכולותיהם. בית המשפט קבע כי על משרד הבריאות להתקין תקנות מכוח חוק מעונות יום שיקומיים כדי לאפשר את השתלבותם המלאה במעונות היום של פעוטות בעלי צרכים רפואיים מיוחדים. בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט הודעה לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת פסק הדין לחצו כאן #שונות

חוק טיפול בחולי נפש, 1991 (תיקון 5 משנת 2004)

הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב קידמו את תיקון לחוק טיפול בחולי נפש המעגן את הזכות לייצוג משפטי בועדות פסיכיאטריות המחליטות על אשפוז בכפייה. בזכות היתה פעילה בדיונים בכנסת על ניסוח החוק וקידומו. הצעת חוק טיפול בחולי נפש חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5) #בריאותהנפש