תמ"ש 6650/03 (ירושלים)

אישה עם מוגבלות שכלית שביקשה שהאם האמנת שלה תהיה האפוטרופוס שלה במקום הוריה הביולוגיים. לקריאת כתב התביעה לחצו כאן #כשרותמשפטית