351/01 גולן המבורגר ובזכות נ' בית הדין הארצי לעבודה והמוסד לביטוח לאומי

עניינה של עתירה זו בבקשה לגמלת נכות לתושב חוזר. ניתן צו על תנאי. הצדדים הגיעו לידי הסכמה לאחר שבעקבות העתירה יזם המוסד לביטוח לאומי הליך לתיקון החוק וביום 23.07.2002 תוקן סעיף 196 לחוק הביטוח הלאומי באופן שהעותר ואחרים כמוהו זכאים לגמלת נכות. לקריאת פסק הדין לחצו כאן #שונות

חוק זכויות נפגעי עבירה, 2001

חוק אשר מסדיר את זכויותיהם של נפגעי עבירה בהליך הפלילי הכוללות את הזכות לקבל מידע, לעיין בכתב האישום, להיות נוכח בדיון ולהשמיע את עמדתו לעניין הסדרי טיעון בתיק. בזכות היתה פעילה בהבטחת הזכות להתאמת המידע הניתן לנפגע עבירה שהוא אדם עם מוגבלות. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירות בהליך פלילי חוק זכויות נפגעי עבירה #נגישות

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (תיקון 23 משנת 2001)

בעקבות פניות שהגיעו לבזכות על הקשיים עמם מתמודדים דיירים המבקשים להנגיש שטחים משותפים בבנייני מגורים (פתח לבניין, חדר מדרגות) בשל התנגדות שכנים תוקן חוק המקרקעין. התיקון מאפשר לאנשים עם מוגבלות לבצע התאמות נגישות, בתנאים מסוימים, גם ללא הסכמת הדיירים האחרים. הצעת חוק המקרקעין חוק המקרקעין (תיקון מס' 23) #נגישות #דיורבקהילה