ב"ע (חיפה) 1103/01 הדס שרם נ' עיריית כרמיאל

תביעה לבי"ד לעבודה בחיפה כנגד הפלייתה של הדס שרם, עו"ס חירשת שעבדה בעיריית כרמיאל 5 שנים, ולאחריהן פוטרה בגין היותה חרשת. זוהי התביעה הראשונה מכוח פרק התעסוקה בחוק שוויון. התיק הסתיים בהסכם פשרה, לפיו הדס חזרה לעבודה מותאמת. #תעסוקה

2463/01 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד המשפטים ואח'

עתירה זו עניינה בזכות החוקתית והחוקית למינוי עורך דין מייצג במימון המדינה, בהליך שבו מבקשת האחרונה לאשפז אדם בכפיה בבית חולים בפסיכיאטרי. כמעט מדי יום ביומו פונים אל האגודה לזכויות האזרח אנשים המבקשים כי ימונה להם עורך דין מייצג בפני ועדה פסיכיאטרית הדנה בעניין אשפוזם הכפוי על פי החוק. ניתן צו על תנאי. לקריאת העתירה לחצו כאן #אלמיסוד

2463/01 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד המשפטים ואח'

עתירה זו עניינה בזכות החוקתית והחוקית למינוי עורך דין מייצג במימון המדינה, בהליך שבו מבקשת האחרונה לאשפז אדם בכפיה בבית חולים בפסיכיאטרי. כמעט מדי יום ביומו פונים אל האגודה לזכויות האזרח אנשים המבקשים כי ימונה להם עורך דין מייצג בפני ועדה פסיכיאטרית הדנה בעניין אשפוזם הכפוי על פי החוק. ניתן צו על תנאי. לקריאת העתירה לחצו כאן #אלמיסוד