חוק שיקום נכי נפש בקהילה, 2000

חוק שהובל על ידי עמותת עוצמה (הורים לאנשים עם מוגבלות נפשית) שמעגן את הזכות של אנשים עם מוגבלות נפשית לשירותי שיקום בקהילה. החוק כולל את סל השירותים שועדת סל שיקום יכולה לקבוע עבור האדם וכן את מנגנון הגשת הבקשה והגשת ערעור. הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה חוק שיקום נכי נפש בקהילה #בריאותהנפש #דיורבקהילה #תעס

חוק מעונות יום שיקומיים, 2000

חוק זה, אשר קודם על ידי בית איזי שפירא וארגונים נוספים, בא להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. החוק מקנה לפעוט טיפול, חינוך והסעה, לרבות ליווי בהסעה, למעון יום שיקומי הקרוב ככל האפשר למקום מגוריו, במימון המדינה. הצעת חוק מסגרות טיפוליות חוק מעונות יום שיקומיים #שונות

חוק הסעד (טיפול במפגרים), 1969 (תיקון 4)

בעקבות התיקון לחוק הסעד ישנה הנחיה ברורה לוועדות האבחון במשרד הרווחה לבחון מהי מסגרת המגורים המתאימה ביותר לאדם בעל מוגבלות שכלית, תוך העדפה ברורה להפנותו למגורים בקהילה, על פני מגורים במוסד. הצעת חוק הסעד חוק הסעד תיקון מס' 4 #דיורבקהילה

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 40 משנת 2000)

בעקבות עתירה לבג"ץ כנגד אי הנגשת קלפיות לאנשים עם מוגבלות קודם שינוי של החוק שמאפשר לאנשים עם מוגבלות להצביע במעטפה כפולה בכל קלפי נגישה וללא קשר לאיזורי הרישום. הסעיף נוסח כהוראה זמנית עד להנגשת כלל הקלפיות בארץ. הצעת חוק הבחירות לכנסת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 40) #נגישות