7012/98 סימה עדוי נגד פקיד הבחירות, שר הפנים וממשלת ישראל - בקשת הצטרפות לעתירה

עניינה של עתירה זו היא בבקשה להנפיק לקלפיות שנקבעו בחוק קלפיות-נכים מעטפות כפולות שתאפשרנה לנכים שבאזורם אין קלפיות להצביע. העתירה נדחתה מכיוון שהוגשה באיחור. לקריאת ההחלטה לחצו כאן #נגישות