564/94 צ'יבוטרו ואח נ' רשות השידור ואח'

עתירה זו עניינה בקביעת כללים המעגנים את סוגי התוכניות והשידורים בעברית ובערבית, אשר בהם יהיו כתוביות וכן תוכנית חדשות שבועית אחת לפחות שתלווה בתרגום לשפת הסימנים, וכן שידור תוכניות כאמור לאלתר. הכל בהתאם לקבוע בחוק הקלות לחרש. לבסוף, נתקבלה הודעה של המשיבים כי הם ינסחו כללים. לקריאת העתירה 1994 לחצו כאן לקריאת העתירה 1995 לחצו כאן #נגישות