ע"ש 81/92 פלונית נ' היועמ"ש

עניינה של עתירה זו הוא באשפוז כפוי. הערעור התקבל. חובת הנמקה - על הפסיכיאטר להיות משוכנע ולהגיש בקשת אשפוז המפרטת עובדת ונתונים ספציפיים. שוחררה מאשפוז כפוי. #אלמיסוד