4496/92 משה אזולאי נ' עיריית טירת הכרמל ואח'

עניינה של עתירה זו בזכותם של העותרים שהם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתחום החינוך, לבקר וללמוד בגן טיפולי, במקום ובתנאים המאפשרים מימוש זכות זו. לבסוף, נתנה הודעה ע"י המדינה כי היא מתחייבת למצוא מתקן הולם תוך זמן נתון. לקריאת העתירה לחצו כאן #חינוך

1487/92 ראובן יוסף נ' שר הבינוי והשיכון

עניינה של עתירה זו במתן סיוע מועדף לדיור לעותר הסובל משיתוק מוחין, סיוע אשר העותר זכאי לו ככל נכה אחר במצבו, ואשר שלילתו ממנו עלולה להביא לכך שהעותר לעולם לא יזכה למדור קבע, אלא במוסד בלבד. לבסוף, משרד הבינוי והשיכון הסכים, בלחץ בית המשפט ולפנים משורת הדין, להקדים לעותר את מועד מתן המשכנתא. לקריאת העתירה לחצו כאן #דיורבקהילה

3023/92 שאול גור זיו ואח' נ' משרד החינוך ואח'

עניינה של עתירה זו בטענתו של העותר בהיותו חרש, כי זכותו על פי דין ללמוד ככל ילד במסגרת חינוכית המתאימה לו, וכי על המשיבים למלא אחר החלטת ועדת ההשמה שנתקבלה בעניינו, ולשלבו בכיתה רגילה בהיקף של 15 שעות נוספות עם ליווי תרגום לשפת הסימנים. ניתן צו על תנאי. בהסכם בין הצדדים, נתקבלה העתירה לגופה. לקריאת העתירה לחצו כאן לקריאת ההסדר בין הצדדים #חינוך