ארכיון פסקי דין - אל מיסוד

01/09/2011

בעקבות חשיפת הזנחה והתעללות במוסד אילנית, הגישה "בזכות" עתירה להפסקת ההתקשרות של משרד הבריאות עם מוסד אילנית וכן בקשה להתיר ל"בזכו...

01/09/2005

"בזכות" הצטרפה כידיד בית המשפט במסגרת עתירה לביטול ההתקשרות עם בתי חולים פסיכיאטריים פרטיים. 

לקריאת בקשת ההצטרפות כידיד בית המשפט...

03/09/2001

עתירה זו עניינה בזכות החוקתית והחוקית למינוי עורך דין מייצג במימון המדינה, בהליך שבו מבקשת האחרונה לאשפז אדם בכפיה בבית חולים בפסי...

03/09/2001

עתירה זו עניינה בזכות החוקתית והחוקית למינוי עורך דין מייצג במימון המדינה, בהליך שבו מבקשת האחרונה לאשפז אדם בכפיה בבית חולים בפסי...

01/09/1992

עניינה של עתירה זו הוא באשפוז כפוי.  
הערעור התקבל. חובת הנמקה - על הפסיכיאטר להיות משוכנע ולהגיש בקשת אשפוז המפרטת עובדת ונתונים...

Please reload