ארכיונים

לכניסה לדפי ארכיון בנושאים הבאים, בחרו מתוך התפריט:

או קראו מכל הארכיונים פה:

סנן לפי ארכיונים

סנן לפי נושאים

Please reload

כל הארכיונים לפי תאריך
Please reload

01/10/1998

חוק זה הוא מעין חוק יסוד אשר עיגן, לראשונה בישראל, את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות כזכויות אדם.  

החוק המקורי משנת 1998 כלל  שורה של חידושים - הגדרה רחבה ש...

01/09/1998

עניינה של עתירה זו היא בבקשה להנפיק לקלפיות שנקבעו בחוק קלפיות-נכים מעטפות כפולות שתאפשרנה לנכים שבאזורם אין קלפיות להצביע. העתירה נדחתה מכיוון שהוגשה באיח...

02/09/1996

עניינה של עתירה זו באי מתן רישיון טיס. העתירה נמחקה ב- 1999. 

06/06/1996

עניינה של עתירה זו בילדים עם פיגור שכלי, אשר בית ספרם סגור מזה חודשיים וחצי, ולכן 55 ילדים השוהים בפנימייה במקום, אינם לומדים. באת כוח העותרים פנתה למשיבים...

01/06/1996

עתירה זו עניינה בעותר חרש, אשר למד במשך 7 שנים במסגרת לימודית שאינה מתאימה ליכולותיו הגבוהות. כתוצאה מכך, הוא ניזוק מבחינה לימודית ונפגעים סיכויו כאדם חרש...

01/06/1996

עתירה תקדימית בדבר החובה של בית הספר להיות נגיש (לרבות התקנת שירותים נגישים) לילד עם מוגבלות פיזית. פסק הדין כולל אמירות עקרוניות על הזכות לשילוב והחובה של...

02/10/1995

סעיף 63א לחוק התכנון והבניה מכיר בדירות מוגנות של אנשים עם מוגבלויות כדירות מגורים רגילות וקובע כי לא נדרש היתר מיוחד לאישור דירת מגורים של עד שישה אנשים ע...

04/09/1995

העתירה עוסקת ביישום חוק הקלות לחרש. 
בהסכמת הצדדים נמחקה העתירה, לאחר שהמשיבה החלה בשידור חדשות בליווי תרגום לשפת הסימנים.

לקריאת העתירה לחצו כאן
 

04/09/1995

תיק זה עניינו בעובדת שחלתה בפוליו וכתוצאה מכך שותקה ונעזרת בכסא גלגלים לניידותה, אשר התקבלה לעבודה כפקידת קבלה בקופת חולים. לאחר שהתחלף המנהל האדמניסטרטיבי...

01/09/1994

עתירה זו עניינה בקביעת כללים המעגנים את סוגי התוכניות והשידורים בעברית ובערבית, אשר בהם יהיו כתוביות וכן תוכנית חדשות שבועית אחת לפחות שתלווה בתרגום לשפת ה...

Please reload